bibliotheek

project en campagne bibliotheek

Ontdek onze digitale bibliotheek, de ideale bestemming voor personen die op zoek zijn naar informatie rond familiaal geweld. Beweging Tegen Geweld – vzw zijn heeft doorheen de jaren verschillende projecten en campagnes ontwikkeld. Hieronder vindt u een overzicht. 

#KijkNietWeg

Met de campagne #KijkNietWeg doorbreekt vzw Zijn het taboe dat op relationeel geweld ligt en zet het getuigen aan om erover te praten.

MijnKeerpunt

MijnKeerpunt dient als houvast voor gescheiden ouders met een geschiedenis van partnergeweld. Weggaan zorgt er immers niet altijd voor dat het geweld stopt, zeker niet wanneer er kinderen zijn. 

VertederdVernederd

Vernederen, bedreigen, negeren, contact verbieden met familie of kennissen, voortdurend controleren … Dit is manipulerend gedrag. VertederdVernederd gaat dieper in op emotioneel geweld in relaties. Deze campagne zet mensen op weg om de stilte te doorbreken.

Zwangerschap en geweld

In samenwerking met UCLL, Expertisecentrum Resilient People en de opleiding Vroedkunde werd er een leidraad voor vroedvrouwen en een stappenplan voor slachtoffers van geweld tijdens de zwangerschap ontwikkeld.

Alcohol en geweld

Beweging tegen Geweld – vzw Zijn lanceerde een campagne om de relatie tussen alcohol en geweld onder de aandacht de brengen en de verschillende betrokkenen op weg te zetten naar de juiste hulpverlening.

Mannenpraatgroep

Beweging tegen Geweld – vzw Zijn heet jullie welkom op de praatgroep voor mannelijke lotgenoten. Elke tweede dinsdag van de maand om 18u00 komen we samen op een goed te bereiken locatie van het CAW te Gent. 

Concert "De donkere kant van de liefde"

Een muzikale voorstelling rond relationeel geweld met Deborah Ostrega en Ernst w. We volgen het verhaal van Johanna, die gevangen zit in een ongezonde relatie en zoeken samen naar een uitweg. 

Tentoonstellingen 'Bang' en 'Geweldige liefde'

Vzw Zijn leent de tentoonstelling rond familiaal geweld uit aan geïnteresseerde diensten of organisaties die op een laagdrempelige manier hun doelpubliek willen informeren over relationeel geweld.

Ook jij kan iets doen!

Op café, op straat, online of op de werkvloer is seksueel grensoverschrijdend gedrag alomtegenwoordig. Daarom lanceerden vzw Zijn en ZIJkant de campagne ‘Ook jij kan iets doen’. 

Vorming partnergeweld

In deze vorming kom je meer te weten over de soorten en vormen van geweld tussen partners, de cijfers en de gevolgen ervan voor de ruziënde partners, maar vooral voor de kinderen die het meemaken. We staan ook stil bij wat je kan doen als je vermoedt dat iemand met relationeel geweld te maken heeft.  

Goudlijm

Goudlijm is een buddywerking die slachtoffers van familiaal geweld helpt de gebroken stukken terug aan elkaar te lijmen, de ‘littekens’ te aanvaarden en te verwerken. Terug leren in je eigen kracht te staan en te zijn wie je bent.

Project M

In project M gaan we samen met gevangenen in groepssessies op zoek naar positieve vormen van mannelijkheid en werken we aan weerbaarheid en verantwoordelijkheid zodat ze opnieuw een rol in de maatschappij kunnen opnemen.

Project P

Project P is een project voor vaders van kwetsbare jonge gezinnen. Welke wens hebben vaders om meer betrokken te zijn bij het gezin? Welke vaders hadden zij zelf graag gewild? Hoe gaan ze om met emoties als kwaadheid en hoe bieden ze moeilijkheden het hoofd?   

EquiSchools

Een project van Movemen (vzw Zijn – Beweging tegen Geweld en RoSa vzw – Kenniscentrum voor gender en feminisme) waarin samen met scholen wordt gewerkt aan een omgeving waar gendergelijkheid en gelijke kansen centraal staan met het oog op de preventie van geweld.

Kwaad zijn is oké, doe er iets mee

Met de campagne geeft vzw Zijn i.s.m. zij-kant, VIVA-SVV en Touché tips om op een gezonde manier met kwaadheid om te gaan. We ondersteunen mensen om hun kwaadheid op een positieve manier te kanaliseren en helpen op die manier geweld te voorkomen. 

Jaloezie

Met de lancering van de Jaloezie campagne; een jaloezietest en een filmpje willen zij-kant, VIVA-SVV en de Beweging tegen Geweld – vzw Zijn vooral jongvolwassenen wijzen op de signalen en gevaren van jaloezie.

Liefde is (niet)...

Een goede relatie is niet altijd eenvoudig. Ook als je elkaar graag ziet, kan het weleens gebeuren dat je niet overeenkomt en ruzie maakt. Daarom lanceerden VIVA-SVV, zij-kant en de beweging tegen geweld – vzw zijn de campagne ‘Liefde is (niet)’.

Ook mannen maken het mee

Beweging tegen Geweld – vzw Zijn lanceerde een campagne om de relatie tussen alcohol en geweld onder de aandacht de brengen en de verschillende betrokkenen op weg te zetten naar de juiste hulpverlening.

Wij grijpen in

ZIJ-kant en de Beweging tegen Geweld – vzw Zijn trokken naar hogescholen en universiteiten met verschillende technieken om tussen te komen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag: Anderen betrekken, Afleiden, Afzonderen, Aanspreken en Aanwezig blijven (de 5 A’s).