Hulpverlening

Hulp voor jezelf

politie

De politie staat in voor de eerste opvang van slachtoffers van een misdrijf en biedt goede basisinformatie. Bij dringende situaties kan je dag en nacht bij de politie terecht via nummer 101. 

Je kan als slachtoffer of getuige steeds terecht bij de politie om aangifte van de feiten te doen. Je kan je daarbij laten bijstaan door iemand die je vertrouwt. De politie is verplicht om een proces-verbaal (pv) op te stellen. 

De politie zal dus proberen informatie te verkrijgen over wat er gebeurd is. Daarbij heb je recht op een: 

  • Een eerbiedige en correcte behandeling
  • Het krijgen van informatie
  • Het geven van informatie, bijvoorbeeld schade aan te tonen
  • Bescherming en respect voor het privéleven: slachtoffers hebben recht om bescherming te vragen in geval van bedreiding van de fysieke integriteit of indien er bijvoorbeeld angst is voor wraakacties. 

De lokale politie zal van geweldsfeiten een pv opstellen en dit overmaken aan het parket. Voor meer informatie kan u steeds terecht op de website van de politie. 

je huisarts

Een (huis)arts kan naar je luisteren en je helpen om de situatie uit te klaren en eventueel door te verwijzen naar de gepaste hulpverlening. Aangezien de arts door het beroepsgeheim gebonden is, zal hij/zij nooit op eigen initiatief dergelijke stappen ondernemen. Jij blijft altijd degene die beslist welke stappen er verder worden ondernomen.

1712

1712 is het nummer voor iedereen die vragen heeft over geweld, misbruik en (kinder)mishandeling. Professionele medewerkers luisteren naar je vraag, geven je informatie en/of verwijzen je door naar de best passende hulpverlening in je buurt.

1712 is bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17 u. Een telefoontje naar 1712 is gratis en wordt niet op de gesprekslijst van de factuur vermeld. Meer info vind je op www.1712.be

tele-onthaal

Heb je nood aan steun? Wil je erover praten? Bel 106. Het nummer van Tele-Onthaal is dag en nacht bereikbaar. Een telefoontje is volledig anoniem en verschijnt niet op de telefoonrekening. Tele-Onthaal biedt ook hulp via chat op www.tele-onthaal.be. Een online gesprek is ook volledig anoniem.

caw - dienst slachtofferhulp

Het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) zet zich in om geweld in het gezin te bestrijden. Het begeleidt vrouwen, mannen, koppels, kinderen en gezinnen in het bespreekbaar maken van deze problemen en het zoeken naar oplossingen. Het CAW tracht gezinnen in vaak erg moeilijke situaties weer perspectief te bieden. Het is niet per se de betrachting van het CAW een koppel of gezin samen te houden. De betrokkenen bepalen wat ze willen bereiken.

Raadpleeg www.caw.be voor de contactgegevens van het CAW uit je regio. Professionele hulpverleners gaan samen met jou op zoek naar de meest gepaste hulp in jouw situatie.

centra geestelijke gezondheidszorg (cgg)

Deze centra verlenen ambulante zorg aan personen met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen. Raadpleeg www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

De vertrouwenscentra voor Kindermishandeling (VK’s) zijn een meldpunt voor alle mogelijke situaties van geweld op kinderen. Iedereen (zowel hulpverleners als mensen uit de omgeving van een kind) die een vermoeden hof ongerustheid heeft over verwaarlozing of mishandeling van een kind, kan contact opnemen met een VK.

zelfstandige psychologen, seksuologen en relatietherapeuten

Psychische hulp kan ook worden geboden door vrij gevestigde psychologen. De kostprijs van dergelijke hulpverlening ligt meestal hoger dan in de CGG’s. Contactgegevens vind je op de site van de Belgische Federatie van Psychologen.

Voor contactgegevens van gezins- en relatietherapeuten, kan je een kijkje nemen op https://bvrgs.be/therapeuten

justitiehuizen

In elk gerechtelijk arrondissement is er een justitiehuis. Daar kan je als slachtoffer terecht voor informatie over de gerechtelijke procedure. Op bepaalde dagen zijn er ook advocaten aanwezig die eenmalig juridische informatie verstrekken.

De magistraat die het gerechtelijk dossier behandelt waarbij je betrokken bent, kan een justitieassistent slachtofferonthaal vragen om zijn dienstverlening aan te bieden. In die gevallen hoef je dus niet zelf het initiatief te nemen en kan de dienst slachtofferonthaal je ook informeren over de gerechtelijke procedure of bijstand bieden op de momenten die emotioneel belastend zijn. Raadpleeg Justitiehuizen Vlaanderen of Slachtofferzorg Vlaanderen

Zelfmoordlijn

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Dan kan je (anoniem) terecht bij de zelfmoordlijn op 1813 . 

advocaat en juridisch advies

De eerstelijnsbijstand wordt georganiseerd in elk gerechtelijk arrondissement door de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB).

Raadpleeg www.advocaat.be/Een-advocaat-raadplegen/Wat-kost-een-advocaat/Gratis-juridisch-advies

lotgenotengroepen

Heb je partnergeweld meegemaakt of zit je nog in een moeilijke relatie? Nood aan een babbel met lotgenoten? 

Vrouwenlotgenotengroep: meer informatie

Mannenlotgenotengroep: meer informatie

oudermisbehandeling

Als u zich als oudere persoon thuis mis(be)handeld voelt, kunt u naar het gratis nummer 1712 bellen. Ook uw familieleden of vrienden kunnen de hulplijn bellen. Hier vind je nog meer informatie over oudermisbehandeling. 

de sociale kaart

Heb je nog niet gevonden wat je zocht? Kijk dan zeker eens op de sociale kaart.

Hulp voor je kinderen

tele-onthaal

Heb je nood aan steun? Wil je erover praten? Bel 106. Het nummer van Tele-Onthaal is dag en nacht bereikbaar. Een telefoontje is volledig anoniem en verschijnt niet op de telefoonrekening. Tele-Onthaal biedt ook hulp via chat op www.tele-onthaal.be. Een online gesprek is ook volledig anoniem.

awel

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal of een probleem. 

Awel werkt volledig anoniem. Dat betekent dat alleen jij en Awel weten dat jij met ons contact opneemt. We brengen niemand op de hoogte (geen ouders, leerkrachten, …) én telefoongesprekken verschijnen niet op de factuur. Bovendien is een gesprek met Awel helemaal gratis!

het jac

Het jac is de jongerenafdeling van het Centrum voor Algemeens Welzijnszorg (CAW). Zij helpen jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen. Je kan hen online contacteren of in het echt eens langsgaan. 

centrum leerlingenbegeleiding (clb)

Elke school in Vlaanderen werkt samen met het CLB. Ze helpen bij vragen over psychisch en sociaal functioneren in moeilijke thuissituaties. Vraag eens na op de school van je kinderen wie de leerlingenbegeleider is. 

overkophuizen

In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Neem een kijkje op de website om een overkophuis bij jou in de buurt te vinden.

tejo-huizen

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (ckg)

Elk Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning richt zich met pedagogische begeleiding op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar (zolang ze basisonderwijs volgen, met bijzondere aandacht voor 0-6 jarigen). 

kopp

KOPP staat voor ‘Kinderen van Ouders met Psychische Problemen’. Op hun website vind je enorm veel informatie over verschillende psychische problemen waar je kinderen (mogelijks) mee te maken krijgen.

bekijk folderbibliotheek

Meer informatie? Bekijk onze folders

bekijk campagnebibliotheek

Benieuwd naar onze campagnes?

cialis kopen in nederland