cijfergegevens

relationeel geweld in belgië 

Relationeel geweld treft heel veel mensen in de maatschappij. Het komt voor in alle sociaaleconomische klassen en binnen alle culturen en is wereldwijd een van de voornaamste doodsoorzaken voor personen in de leeftijdscategorie van 15 tot 44 jaar.

cijfers partnergeweld

relationeel geweld in gezinnen

%

doet aangifte bij politie

%

gedurende laatste 12 maanden slachtoffer

1 op de 7 gezinnen krijgt te maken met relationeel geweld (IGVM). Per jaar doen ongeveer 35.000 mensen aangifte bij de politie en zijn er iets meer dan 7.000 aangiftes (dat zijn 20 aangiftes per dag) van kindermishandeling. (Pieters et al, 2010) 

41,5% werd slachtoffer van verbaal geweld, 22% van intimidaties, en 15% van fysieke agressie. (IGVM) 

12,5% is gedurende de laatste 12 maanden minstens één keer het slachtoffer geworden van een gewelddadige handeling door hun (ex-) partner.

  • 15% van de vrouwen
  • 10% van de mannen

Binnen partnerrelaties blijkt vooral psychologisch of verbaal geweld veelvoorkomend te zijn: 11% van de respondenten verklaart daarvan slachtoffer te zijn.

Ongeveer de helft van hen spreekt met derden over de feiten: 65% van de vrouwelijke slachtoffers, tegenover 39% van de mannelijke nemen anderen in vertrouwen.

Slechts 3% doet aangifte bij de politie 

cijfers kindermishandeling

dagelijkse meldingen kindermishandeling

Elke dag worden tussen de 18 en de 25 gevallen van kindermishandeling gesignaleerd. In bijna een derde van de gevallen gaat het om lichamelijke mishandeling. Bijna een kwart betreft seksueel misbruik. De meeste slachtoffers vinden we terug in de leeftijdscategorie 3-6 jaar en meisjes zijn iets vaker het slachtoffer dan jongens.  

cijfers seksueel geweld

verkrachtingen per dag

%

doet geen aangifte

8,9% van de Belgische vrouwen en 3,2% van de mannen is vóór de leeftijd van 18 jaar slachtoffer geworden van ongewenste seksuele aanrakingen of seksueel misbruik.  

13,8% van alle Belgische vrouwen en 2,4% van alle Belgische mannen werd sinds de leeftijd van 18 jaar ooit slachtoffer van seksueel geweld.

In België worden gemiddeld 10 verkrachtingen per dag geregistreerd. Dat is maar een klein deel van de realiteit, want onderzoek wijst uit dat meer dan 90% van alle slachtoffers geen aangifte doet. Bij mannen ligt deze onderrapportering nog hoger. 

bekijk folderbibliotheek

Meer informatie? Bekijk onze folders

bekijk campagnebibliotheek

Benieuwd naar onze campagnes?