campagne

mijnkeerpunt

Vzw Zijn ontwikkelde de campagne samen met een werkgroep van ervaringsdeskundigen. De campagne #mijnkeerpunt omvat een filmpje, een concrete toolbox en een website met achtergrondinformatie.  

MijnKeerpunt dient als houvast voor gescheiden ouders met een geschiedenis van partnergeweld. Weggaan zorgt er immers niet altijd voor dat het geweld stopt, zeker niet wanneer er kinderen zijn. 

Algemene informatie

Scheiden en partnergeweld

MijnKeerpunt dient als houvast voor gescheiden ouders met een geschiedenis van partnergeweld. Weggaan zorgt er immers niet altijd voor dat het geweld stopt, zeker niet wanneer er kinderen zijn. Het geweld neemt soms andere vorm aan. Binnen deze campagne voorzien we handvaten voor ouders om hiermee om te gaan, zichzelf en hun kinderen zoveel als mogelijk te beschermen. Bovendien wordt de hulpverlening bewust gemaakt van de verschillen tussen post-partnergeweld en vechtscheidingen en benadrukken we de nood aan een ander hulpverleningsperspectief om als hulpverlener met post-partnergeweld om te gaan. 

post partnergeweld

Het partnergeweld neemt na scheiding een andere vorm aan. Het gaat hier niet om een vechtscheiding waar beide ouders het conflict in stand houden, maar om één ouder die de andere ouder tracht te intimideren en te controleren op verschillende manieren. De kinderen worden hierbij vaak ingezet als middel.  

Intimidatie en stalking, financieel geweld, juridisch geweld, verwaarlozend en gewelddadig ouderschap, in diskrediet brengen en ouderverstoting. Dit zijn de meest voorkomende manieren waarop ex-partners terreur zaaien in het nieuwe leven van de gescheiden partner. In extreme gevallen leidt dit tot ‘gezinsdrama’s’ met dodelijke afloop.  

Campagnewebsite

Bezoek de campagnewebsite “MijnKeerpunt” en ontdek de impact van post partnergeweld. Deze website werpt een licht op dit belangrijke onderwerp, biedt achtergrondinformatie en verschillende praktische tips.

Stappenplan ouders

In deze folder vind je een hoop informatie over dit belangrijke onderwerp. Samen met de stuurgroep ervaringsdeskundigen is dit stappenplan opgesteld, vol met praktische handvaten, tips en hulpverleningsorgnaisaties.

bekijk folderbibliotheek

Meer informatie? Bekijk onze folders

bekijk campagnebibliotheek

Benieuwd naar onze campagnes?