campagne

ook jij kan iets doen!

Op café, op straat, online of op de werkvloer is seksueel grensoverschrijdend gedrag alomtegenwoordig. Daarom lanceerden vzw Zijn en ZIJkant de campagne ‘Ook jij kan iets doen’. 

Algemene informatie

Grensoverschrijdend gedrag

Ben je getuige van ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie of een aanranding? Het kan een groot verschil maken als je reageert op seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

De vijf a's

1. Anderen betrekken: Spreek iemand aan. Samen sta je sterker.

2. Afleiden: Leid de persoon af die het gedrag stelt of de persoon die wordt lastiggevallen. Je kan bijvoorbeeld de weg vragen of doen alsof je de persoon die wordt lastig gevallen kent.

3. Afzonderen: Haal de persoon die lastiggevallen wordt weg uit de situatie.

4. Aanspreken: Geef aan dat dit gedrag niet oké is en vraag om ermee te stoppen.

5. Aanwezig blijven: Hou een oogje in het zeil en bied hulp.

Bystandertraining

Uit internationale wetenschappelijke literatuur distilleerde Sensoa de 5 A’s als technieken om in te grijpen. Tijdens de vormingen staan ZIJkant en vzw Zijn stil bij (het herkennen van) seksueel grensoverschrijdend gedrag en bij het belang van ingrijpen. De 5 A’s worden aan de hand van casussen ingeoefend. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt dat je eigen veiligheid steeds voorop staat.