Relationeel geweld

Vzw Zijn sensibiliseert, activeert, mobiliseert en ontsluit expertise om het taboe rond relationeel geweld te doorbreken. 

Goudlijm

Buddywerking familiaal geweld waar mensen die opzoek zijn naar begrip en een manier om hun wonden te genezen aan ervaringsdeskundige buddy’s gekoppeld worden.

Praatgroepen

Beweging tegen Geweld – vzw Zijn heet jullie welkom op de praatgroep voor mannelijke lotgenoten. Elke tweede dinsdag van de maand om 18u00 komen we samen op een goed te bereiken locatie van het CAW te Gent.

MijnKeerpunt

MijnKeerpunt voorziet handvaten voor gescheiden ouders met een geschiedenis van partnergeweld om zichzelf en hun kinderen zoveel als mogelijk te beschermen.

Gender

Om geweld te voorkomen en ook mannelijke slachtoffers beter te ondersteunen, is het belangrijk rigide gendernormen in vraag te stellen en te doorbreken.  

Project P

Project P is een project voor vaders van kwetsbare jonge gezinnen. Welke wens hebben vaders om meer betrokken te zijn bij het gezin? Welke vaders hadden zij zelf graag gewild? Hoe gaan ze om met emoties als kwaadheid en hoe bieden ze moeilijkheden het hoofd?   

Project M

Project M gaat samen met gevangenen in groepssessies op zoek naar positieve vormen van mannelijkheid. Er wordt gewerkt aan weerbaarheid en verantwoordelijkheid zodat ze opnieuw een rol in de maatschappij kunnen opnemen.

MoveMen

MoveMen ontwikkelt projecten die jongens en mannen engageren binnen de strijd voor gendergelijkheid en geweldpreventie. Daarnaast coördineert MoveMen Platform MoveMen, het Belgische netwerk van organisaties die zich vanuit een intersectioneel perspectief verdiepen in het thema mannelijkheid. 

campagnebibliotheek

Alle campagnes en projecten

folder verzameling

Download gratis onze informatieve folders