Beweging Tegen Geweld – vzw Zijn

vzw Zijn activeert de samenleving om relationeel geweld te voorkomen, te verhelpen en te stoppen.

Goudlijm (afgerond)

Een buddywerking familiaal geweld waar mensen die op zoek zijn naar begrip en een manier om hun wonden te genezen aan ervaringsdeskundige buddy’s gekoppeld worden.

Project M

In project M gaan we samen met gevangenen in groepssessies op zoek naar positieve vormen van mannelijkheid en werken we aan weerbaarheid en verantwoordelijkheid zodat ze opnieuw een rol in de maatschappij kunnen opnemen.

MijnKeerpunt

MijnKeerpunt dient als houvast voor gescheiden ouders met een geschiedenis van partnergeweld. Weggaan zorgt er immers niet altijd voor dat het geweld stopt, zeker niet wanneer er kinderen zijn. 

cijfergegevens geweld

relationeel geweld

Je kan geweld onderverdelen op basis van de persoon tot wie het geweld zich richt: zelfdestructief, relationeel en collectief geweld. De focus binnen het werk van vzw Zijn – Beweging tegen geweld ligt op relationeel geweld. 

Onder relationeel geweld verstaan we een geheel van gedragingen, handelingen en houdingen, van een van de partners of ex-partners, die erop gericht zijn de andere te controleren en te domineren. Het omvat fysieke, psychische, seksuele en economische agressie, bedreigingen of geweldplegingen die zich herhalen of kunnen herhalen en die de integriteit van de ander en zelfs zijn socio-professionele integratie aantasten.

Nieuwsberichten

Campagne 'Kwil nie' & mannelijk slachtofferschap

De nieuwe campagne van Punt. vzw waaraan Beweging Tegen Geweld vzw Zijn meewerkte, meer specifiek rond het deel mannelijk slachtofferschap.

“Kwil nie”: onder dit motto lanceert Punt. vzw een campagne over seksueel grensoverschrijdend gedrag – ditmaal met het oog op enkele specifieke, onderbelichte bevolkingsgroepen, met name mannen, lgbtqia+- personen, mensen met een beperking, en mensen met een migratieachtergrond.

Boekentip: Als je nest niet veilig is

Kleine Ann groeide in een onveilig nest op. Haar ouders waren veel te jong toe ze kleine Ann kregen, konden niet met elkaar omgaan en kleine Ann was te vaak getuige van het lichamelijke geweld dat haar vader op haar moeder pleegde. Wat doet dit met een kind en welk effect heeft dit alles op het verdere leven van dit kind?

#KijkNietWeg: Campagne

In samenwerking met Gezonde Buurt Dender CM

Gezonde buurt Dender (Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare, Zele en Hamme) zet samen met Vzw Zijn – Beweging tegen Geweld een project op touw naar het brede publiek.

Agenda

Wat staat er op de planning?

bekijk campagne bibliotheek

Benieuwd naar onze campagnes?