Kindermishandeling


Wat?

Kindermishandeling en -verwaarlozing verwijst naar iedere situatie waarin het kind slachtoffer is van geweld, van fysieke, psychische of seksuele aard en dit passief of actief (P. Adriaenssens).  


Cijfers

In de meest recente cijfers (2010) van het Vertouwenscentrum voor Kindermishandeling (VK) werden 5007 meldingen gemaakt van concrete situatie van mishandeling of verwaarlozing. Concreet werd er van 6999 kinderen melding gemaakt. Dat betekent dat 74,4 kinderen per 10,000 te maken krijgen met mishandeling en/of verwaarlozing. Anders gezegd, per dag wordt er van 19 kinderen melding gemaakt.  
38,7 % betreft meldingen van lichamelijk geweld of verwaarlozing, terwijl 32,8% gaat om emotionele mishandeling. Bijna een derde van de meldingen gaat over seksueel misbruik. In de helft van de gevallen wordt de melding gedaan door een van de ouders.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vormen

Algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende vormen van kindermishandeling:

 • Lichamelijke mishandeling: schoppen, slaan, knijpen, bijten, schudden, het toebrengen van brand- of snijwonden, breuken, inwendige letsels, ...   

Münchausen-by-proxy syndroom
Ouders die, actief of passief, hun kinderen ziek maken of aan derden vertellen dat hun kinderen ziek zijn. Het slachtoffer wordt onderworpen aan onnodige medische onderzoeken, medicatie, ziekenhuisopnames of zelfs operaties, zonder ziek te zijn.  

Shaken Infant Syndroom (SIS)
Hardhandig heen en weer schudden van een baby kan leiden tot hersenschade, soms zelfs met blijvende gevolgen.  

 • Emotionele mishandeling: kinderen of jongeren worden emotioneel mishandeld wanneer ze te maken krijgen met een vijandige houding, afwijzing en vernedering, bedreigingen, scheldpartijen, opsluiting, ...  
   
 • Seksuele mishandeling: er is sprake van seksueel misbruik wanneer kinderen betrokken worden bij activiteiten die niet aan hun leeftijd zijn aangepast, maar eerder kaderen in een behoeftebevrediging van een volwassene en/of jongere. Met seksueel misbruik wordt dan bedoeld: betasten, gemeenschap hebben, geslachtsdelen tonen, pornovideo's bekijken, toekijken, 'spelletjes' spelen, seksuele uitbuiting van kinderen, vulgair taalgebruik,... 
  Seksuele mishandeling speelt zich vooral af in een sfeer van emotionele chantage, waarbij de pleger zijn of haar macht misbruikt.
   
 • Verwaarlozing: lichamelijke en emotionele verwaarlozing houden in dat de kinderen niet of te weinig voedsel, nachtrust, medische zorg, liefde, warmte, aandacht, ... krijgen.

Gevolgen

Kindermishandeling is nefast voor de fysische en geestelijke gezondheid van het kind. Het remt de algemene en hersenontwikkeling van het kind. Uit onderzoek blijkt dat naarmate mishandeling en verwaarlozing vroeger in het leven plaatsvinden, langer doorgaan en ernstiger vormen aannemen, er meer schade ontstaat. Verwaarlozing, mishandeling, getuige zijn van geweld en seksueel misbruik zijn te typeren als een vorm van chronische stress waarvan de effecten zijn:

 • Grotere kans op ontwikkeling van zelfdestructief gedrag en agressie
 • Verminderde vaardigheden als logisch denken en taalgebruik
 • Verhoogde kans op het ontwikkelen van depressies en stoornissen in het (verbale) geheugen
 • Extreme stemmingswisselingen

 

Meer informatie

Voor specifieke informatie en hulp kan je terecht bij het Vertrouwenscentrum voor  Kindermishandeling

Voor algemene hulp zie de rubriek waar kan je terecht.