Eergerelateerd geweld

  

Wat?

Eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld gepleegd vanuit een collectieve mentaliteit als reactie op een (dreiging van) schending van de eer van een man of vrouw en daarmee zijn of haar familie en waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken (Ferwerda 2005 ).

 

 

Eergerelateerd geweld is een breder begrip dan eerwraak. Het omvat alle geweld tegen vrouwen, meisjes, jongens en mannen dat gepleegd wordt vanwege de eer en het betreft zowel geweld dat wordt gepleegd om te voorkomen dat de kuisheid wordt geschonden, als geweld om de eer te zuiveren wanneer onwenselijk contact heeft plaatsgevonden (of men hiervan vermoedens heeft). Eermoord is de meest extreme vorm van dit soort geweld.
Eergerelateerd geweld onderscheidt zich van andere vormen van (familiaal) geweld voornamelijk vanwege het collectieve karakter. Bij eergerelateerd geweld wordt gehandeld vanuit een collectieve mentaliteit en worden de acties vaak in familieverband beraamd. Dit vereist dan ook een andere aanpak, zowel voor preventie en bemiddeling als de aanpak van het probleem.

 

De Beweging tegen Geweld - vzw Zijn probeert met het project '(W)eerbaar' dit thema onder de aandacht te krijgen. Bekijk hier de project-pagina om meer te leren over hoe we dat proberen te bereiken.


Cijfers

Er bestaat in België of de ons omringende landen geen exact cijfermateriaal over het aantal gerechtelijke dossiers in verband met eer- of bloedwraak, omdat er geen aparte registratie gebeurt.
In Nederland zijn ze gestart met twee pilot-projecten voor de opvang speciaal voor vrouwen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van eergerelateerd geweld. Van 2007 tot het najaar 2009 zijn daar in totaal 172 meisjes en jonge vragen opgevangen. (1) Dit is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. 

 

Vormen

Voorbeelden van eergerelateerd geweld zijn:

  • Mishandeling
  • Bedreiging
  • Vrijheidsbeperking
  • (Dreigen met) verstoting
  • Gedwongen uithuwelijking
  • Verminking
  • Het meenemen van de kinderen
  • Eermoord

 

Gevolgen

Uit onderzoek blijkt dat minder ernstige vormen van geweld kunnen leiden naar extremere vormen waaronder moord, als er niet wordt ingegrepen.


Meer informatie

Voor algemene hulp kan je op deze site terecht, zie de rubriek waar kan je terecht.

Neem ook een kijkje op deze Nederlandse website

Nederland - Movisie

(1) http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/feiten/factsheet_EG_20p_aug%202011.pdf