Wetenschappelijk onderzoek

 

Hieronder vind je een overzicht van algemeen onderzoek, doctoraatstudies en licentiaatsverhandelingen over één van onze thema's.
 

 

Onderzoek algemeen

 • Zwartboek - Onverantwoorde zorg. Een verzameling van meldingen in de Nederlandse ouderenzorg. Abvakabo FNV (2011).
 • Verzuimkosten werkgevers t.g.v. huiselijk geweld. H.C. Visee & G.H.J. Homburg - Amsterdam (2010).
 • Protocol voor de opvang van intrafamiliaal geweld in een ziekenhuis. A. Van Parys & M. Temmerman - met de steun van de FOD Volksgezondheid. UZGent (2009).
 • Hidden Violence is a Silent Rape: Prevention of Sexual and Gender-based Violence against Refugees & Asylum Seekers in Europe. I. Keygnaert e.a. - ICRH/UGent (2008).
 • Eergerelateerd geweld in Groot-Brittanië, Duitsland en Turkije. Een overzicht van informatie inzake aard, omvang en aanpak. M.H.C. Kromhout e.a. - Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Den Haag (2007).
 • Partnergeweld en hulpverlening. VIVA-SVV i.o.v. het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen & C. Dupont, Minister van Gelijke Kansenbeleid (2006).
 • Responding to domestic abuse: a handbook for health professionals. Department of Health, London (2005).
 • Naar een methode voor de registratie van intrafamiliaal geweld in België. L. Verhaegen - LUC - Onderzoek i.o.v. de Minister bevoegd voor het Gelijke Kansenbeleid (2003). 
 • Geweld ondervinden, gebruiken en voorkomen. Limburgs Universitair Centrum. Rapport i.o.v. Mevr. M. Smet, Minister van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid. (1998).
 • Geweld, ongewenste intimiteiten en pesterijen op het werk. Limburgs Universitair Centrum. Rapport i.o.v. Mevr. M. Smet, Minister van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid. (1995).
 • ...

 

Doctoraatstudies

 • Intimate Partner Violence. The gynaecologist's perspective. K. Roelens - UGent.
 • The impact of parenting and classroom variables on childhood relational agression. S. Kuppens - KULeuven (2008).
 • ...

 

Licentiaatsverhandelingen

 • Begripsexploratie en belevingsaspecten van eergerelateerd geweld in België, Een  kwalitatief onderzoek bij sleutelinformanten & respondenten uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap
   V. Reina - VUB (2009-2010)
 • Ik hield van haar, maar ze moest dood. Over eergerelateerde dodingen. Elli Gilbert - VUB (2009-2010).
 • Eergerelateerd geweld in Jordanië. Onderzoek naar een extreme vorm van genderdiscriminatie. Lauren Vander Cruysse - UGENT (2009-2010).
 • Eerzaken in handen van politie en parket. Een doolhof? D. Verheyden - Karel de Grote-Hogeschool (2009-2010).
 • Geweld tussen siblings in traditionele en nieuwsamengestelde gezinnen en de hiermee samenhangende factoren. S. Dillen - VUB (2009-2010).
 • Moeders als (incest)slachtoffers. Verkennend onderzoek naar de hulpverlening in Vlaanderen. C. Coessens - VUB (2009-2010).
 • Als de eer maar gered is - Eergerelateerd geweld in Vlaanderen. T. Cornelis - VUB (2008-2009).
 • Onderzoek naar het verband tussen emotionele en gedragsproblemen en cyberpesten bij jongeren uit de 1e graad secundair onderwijs. T. Goberecht - VUB (2007-2008).
 • Onderzoek naar de gehanteerde copingstijlen bij jongeren die in contact komen met cyberpesten. K. Leemans - VUB (2007-2008).
 • Wacht tot ze thuiskomt... - De begeleiding van vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld. K. Polfliet - Arteveldehogeschool (2007-2008).
 • Ouderenmis(be)handeling in Vlaanderen. Een empirisch onderzoek. B. Wauters - VUB (2007).
 • Interpersoonlijke conflicten tussen siblings: een vergelijkend onderzoek. N. Wolfs - VUB (2006-2007).
 • Kinderen die getuige zijn van ouderlijk partnergeweld: onderzoek naar de mogelijke gevolgen. S. Lotgering - VUB (2006-2007).
 • Kinderen die getuige zijn van ouderlijk partnergeweld: onderzoek naar de invloed van risico- en protectieve factoren op de ontwikkeling van jongeren. E. Van de Velde - VUB (2006-2007).
 • Wat is het profiel van vrouwen die het slachtoffer zijn van partnergeweld wanneer zij naar de hulpverlening stappen? A. Vander Stuyft - VUB (2006-2007).
 • Partnergeweld binnen Turkse en Marokkaanse gezinnen. E. Mazur - KULeuven (2005-2006).
 • De hulpverlening aan slachtoffers van geweld binnen de partnerrelatie. M. Verstrepen - VUB (2005-2006).
 • Onderzoek naar de verschillende vormen van belaging vanuit de ervaringen en beleving van het slachtoffer. T. Govaerts - VUB (2005-2006).
 • Geweld en misbruik in de privésfeer: verschillende vormen van psychisch geweld op mannen. E. Goovaerts - VUB (2004-2005).
 • Partnergeweld: de risicofactoren. S. Van Asbroeck - VUB (2004-2005).
 • Intrafamiliaal geweld bij jongeren: onderzoek naar voorkomen en kenmerken van oudermishandeling bij TSO- & BSO-leerlingen. K. Van Langenhove - VUB (2004-2005).
 • Intrafamiliaal geweld door jongeren: prevalentieonderzoek naar oudermishandeling bij ASO-leerlingen. I. Vandeperre - VUB (2003-2004).
 • Politie en slachtoffers van fysiek en seksueel geweld. I. Dehasque - KULeuven (1995-1996).
 • De juridische aspecten betreffende het misdrijf verkrachting. K. Van Genechten - Schola Para-Medicorum (1990-1991).
 • Oudermishandeling. Een exploratieve studie in de literatuur en de praktijk. H. Janssens - KULeuven (1988)
 • ...