Achtergrondinformatie

 

Geweld in vertrouwensrelaties raakt ons allemaal en speelt een grote rol in onze maatschappij. Om de gewelddynamiek beter te kunnen begrijpen, is verder onderzoek en verspreiding van informatie onontbeerlijk.

Op dit deel van de website vind je een selectie en beknopt overzicht  van het meest relevante materiaal dat momenteel beschikbaar is. Klik op onderstaande foto's voor meer informatie rond bestaande literatuur, filmmateriaal en wetenschappelijk onderzoek.

  

 

    

 

           Literatuur               Wetenschappelijk           Werkmappen                    Filmhoek
                                                 Onderzoek