Beleidsbeïnvloeding


Familiaal geweld is een complex probleem dat een algemene en geïntegreerde aanpak vereist. Dit kan enkel gerealiseerd worden indien ook de overheid de nodige initiatieven onderneemt. Vzw Zijn wil daarom het beleid nadrukkelijk wijzen op haar verantwoordelijkheid ter zake.

Om dit doel te bereiken participeert Zijn actief aan bestaande overlegplatforms, adviesraden en koepelverenigingen en zal zij in de toekomst ook rechtstreekse démarches naar beleidsmakers ondernemen.