Stalking

De term “stalking” verwijst naar het ongewenst indringen in het leven van een andere persoon. Essentieel hierbij is dat het indringen of lastigvallen, herhaaldelijk gebeurt en dat het ongerustheid of angst veroorzaakt bij het slachtoffer. Voor meer informatie zie de themapagina over (cyber)stalking.
Naar schatting 12% van de mannen en 20% van de vrouwen worden ooit slachtoffer van stalking.

Sinds de invoering van de wet tegen stalking in 1998 blijft het aantal aanklachten stijgen. Stalking kan het leven van een slachtoffer erg verstoren. Sommige slachtoffers durven niet meer buiten te komen, kunnen niet meer gaan werken, kunnen geen nieuwe relaties aangaan of kunnen niet goed meer functioneren in normale alledaagse activiteiten.

Het is dan ook duidelijk dat deze problematiek de nodige aandacht verdient. Daarom voerde de Beweging tegen Geweld in 2008 campagne op dit thema.

Onderdelen:

  • Naar aanleiding van het doctoraat van Anne Groenen (KUL) over stalking en het Europees onderzoek van de Modena Group on Stalking, organiseerde vzw Zijn i.s.m. zij-kant en de KUL een studiedag rond stalking en werd er een website ontwikkeld.

  • Deze campagne werd nog eens herhaald in West-Vlaanderen waarbij de website werd uitgebreid met specifieke informatie uit West -Vlaanderen www.west-vlaanderen/stalking Op deze website vindt u informatie over wat stalking is, welk type stalkers er bestaan en wat de gevolgen van stalking kunnen zijn. Bovendien vind je er richtlijnen en tips om met stalking om te gaan en nuttige adressen. Helaas is deze website inmiddels verdwenen.

  • Er werd ook een brochure ontwikkeld met informatie over wat stalking is en nuttige richtlijnen en tips om ermee om te gaan. Je kan deze brochure downloaden.