Jongeren & Geweld

Uit een Brits onderzoek bij 13- tot 17-jarigen blijkt dat:

 • 88 % van de ondervraagde jongeren een relatie heeft
 • 1/4 van de meisjes en 18% van de jongens al eens een vorm van fysiek partnergeweld onderging (bij 1/9 van de meisjes en 4% van de jongens ging het om zwaar fysiek geweld); bij 3/4 van die meisjes had dat een negatieve impact op hun welzijn, bij de jongens bij 14 %
 • 3/4 van de meisjes en de helft van de jongens al eens een vorm van emotioneel partnergeweld heeft ondergaan; meestal gaat het om gekleineerd of belachelijk gemaakt worden of voortdurend gecontroleerd worden
 • 1/3 van de meisjes al eens een vorm van seksueel partnergeweld heeft meegemaakt.

 

Vzw Zijn heeft daarom ism de provincie Vlaams-Brabant een laagdrempelig preventieaanbod voor
jongeren uitgewerkt met de campagne

"Van elkaar houden zonder geweld. Hoe doe je het goed?"

 

 

De campagne heeft verschillende doelstellingen:

 • Jongeren bewust laten worden van wat normaal en niet normaal is in een  relatie.
 • Via een positieve insteek informatie, tips geven over hoe je je relatie gezond kan houden.
 • Jongeren laten weten waar ze naartoe kunnen als ze in de problemen geraken.
 • Er wordt informatie gegeven over het  herkennen van signalen als het mis dreigt te gaan en mogelijkheden voor hulp.


Het preventiemateriaal dat is ontwikkeld in het kader van deze campagne:

 

 • Een brochure 'Van elkaar houden zonder geweld'
 • Download hier de relatietest
 • Een relatiekit, deze is gratis verkrijgbaar bij de cel gelijke kansen van de provincie Vlaams-Brabant
 • Vorming voor BSO, TSO en ASP ontwikkelt door de Beweging tegen Geweld - vzw Zijn i.s.m. studenten van de KHLeuven. Interesse? Meer informatie vindt u hier.
 • Folder over jongeren & geweld. Downloaden of bestellen via info@vzwzijn.be.


Soortgelijke preventiecampagnes van intrafamiliaal geweld bij jongeren zullen worden ontwikkeld in Limburg en Brussel.
Meer informatie vindt u binnenkort hier.

 

Hulp nodig?
Bij een Jongeren Advies Centrum (JAC) kan u gratis terecht met alle mogelijke vragen en problemen waaronder seksualitetit, relaties, ongewenste zwangerschap, pesten, ... 
U vindt een JAC in uw buurt via de website.

Extra info

U kan voor extra informatie over jongeren en partnergeweld ook terecht op www.slatoe.be en www.stayinlove.nl