Hidden Violence

Vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf lopen een hoger risico op seksueel en gendergerelateerd geweld ook wanneer ze in Europa zijn aangekomen.
Dit is één van de conclusies die kan worden getrokken uit een participatief onderzoeksproject dat is gevoerd in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
De resultaten van dit onderzoek kan u hier nakijken 

Preventie is noodzakelijk, maar bestaat nauwelijks. Ook de hulpverlening is niet aangepast aan de specifieke noden van deze doelgroepen. Daarom zette het ICRH (UGent) binnen het kader van een Daphne-project een samenwerking op met de Nederlandstalige Vrouwenraad, vzw Zijn, MOVISIE (Nl), Pharos (Nl), Tandem Com (UK) en de doelgroepen, om een preventie-instrument te ontwikkelen dat door vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf zelf gebruikt kan worden om seksueel en gendergerelateerd geweld te voorkomen.
Elke asielzoeker krijgt dit preventie-instrument, in de vorm van een agenda, wanneer hij het land binnenkomt. Elke maand komt in deze agenda een ander thema aan bod. Zo leren asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder papieren  de verschillende vormen van geweld kennen en voorkomen. Er staan ook de nodige adressen in voor het geval men alsnog slachtoffer wordt van geweld.