Acties en Campagnes

De acties en campagnes die vzw Zijn organiseert hebben meestal verschillende doelstellingen:

  • Sensibilisatie van het brede publiek
  • Taboes doorbreken
  • Informatie ontsluiten
  • Slachtoffers en daders op weg zetten naar juiste hulpverlening
  • Professionelen handvaten aanreiken om met de problematiek om te gaan
     

De wijze waarop we deze doelen bereiken hangt af van actie tot actie en van campagne tot campagne. Elke campagne krijgt immers zijn specifieke invulling.

Voor meer informatie over de verschillende acties en campagnes die vzw zijn ontwikkelde of waaraan vzw zijn meewerkte kan je op de onderstaande beelden te klikken.