NieuwsbriefWie zijn wij?
Vzw Zijn treedt als Beweging tegen Geweld preventief en duidend op tegen geweld en misbruik binnen elke vertrouwensrelatie.
Als organisatie kadert zij binnen het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk.
Haar opdracht bestaat dan ook uit het ontwikkelen van initiatieven (o.a. sensibilisatie, acties en campagnes, netwerkvorming, educatie en beleidsbeïnvloeding) in Vlaanderen en Brussel, gericht naar een breed publiek en met het oog op het tot stand brengen van maatschappelijke verandering.

Wil je meer weten over ons?
Neem dan zeker ook een kijkje op onze vernieuwde website www.vzwzijn.be! Hier vind je o.a. meer info over onze deelthema’s en toekomstige activiteiten… Veel surfplezier!

RECENTE THEMA'S

Geweld tijdens de Zwangerschap

 

Een zwangerschap wordt meestal gezien als een rooskleurige periode in het leven van mensen. Dit is jammer genoeg niet altijd het geval... In realiteit blijkt het vaak ook een periode waarin de relatie tussen partners onder druk kan komen te staan. Het is dan ook niet ondenkbaar dat partnergeweld precies dan in de relatie binnensluipt, of indien er reeds sprake was van geweld, de zwangerschap de trigger kan zijn die het geweld in frequentie doet toenemen of de ernst wijzigt.

Daarom zette vzw Zijn de voorbije jaren i.s.m. enkele partners in de verschillende Vlaamse provincies een sensibilisatiecampagne op die de aandacht van het ruime publiek wilde vestigen op deze problematiek en zwangere koppels de boodschap wilde geven dat ze niet alleen staan en dat er, indien nodig, hulp voor handen is. Daarnaast werd er heel materiaal ontwikkeld om iedereen die met zwangere koppels in aanraking komt, de nodige handvaten aan te reiken om adequaat met deze problematiek om te gaan.

Zo werd er o.a. een website, een affiche, een brochure en een doorverwijskaartje ontworpen. De brochure en het kaartje kunnen via vzw Zijn gratis besteld worden (enkel de verzendingskosten worden aangerekend).


Preventiecampagnes voor jongeren

Gezien de grote verspreiding van partner- en intrafamiliaal geweld in onze maatschappij, is het belangrijk om jongeren zo vroeg mogelijk bewust te maken van het belang van wederzijds respect, waarden en normen die spelen in relaties en een gezonde communicatie.
Daarom richt vzw Zijn zich met haar acties en campagnes ook naar jongvolwassenen. Verschillende initiatieven krijgen hierin hun plaats:

Caravane d’Amour
Op initiatief van de Minister-president en Bruno De Lille, Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen, lanceerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begin april een sensibilisatiecampagne ter bestrijding van geweld in liefdesrelaties, gericht naar Brusselse jongeren. Het belangrijkste onderdeel van de campagne is een ‘Caravane d’Amour’ waarin jongeren hun visie kunnen geven over liefde en geweld in relaties en informatie kunnen krijgen over deze problematiek. De caravan zal rondreizen in het hele Brusselse Gewest. Meer informatie over het traject van deze caravan en over de campagne is te vinden op de website www.90procent.be.

Van elkaar houden zonder geweld. Hoe doe je het goed?
Ook in de provincie Vlaams-Brabant ging er aandacht uit naar een campagne rond geweld voor jongeren.
Meer info of extra campagnemateriaal kan je opvragen bij Jessy Clynen, Cel gelijke kansen, tel. 016 26 73 21 of via gelijkekansen@vlaamsbrabant.be.

Ganzenspel - KHLeuven
I.s.m. studenten van de KHLeuven werkte vzw Zijn een spel uit voor jongeren. Dit is een soort ganzenspel waarin jongeren op een ludieke wijze aanleren wat een gezonde relatie is, hoe ze met elkaar kunnen omgaan en wanneer iemand te ver gaat. Dit spel kan gebruikt worden in scholen en in de jeugdbeweging. Hebt u meer interesse mail dan naar koen@vzwzijn.be.

AGENDA

Om het voorjaar 2011 in schoonheid af te sluiten, staan er nog enkele dingen op ons programma:

1 juni 2011 - Tentoonstelling Verborgen Zorgen

De rondreizende tentoonstelling 'Verborgen Zorgen' brengt het thema ‘Gendergerelateerd geweld’ onder de aandacht en is in de loop van het voorjaar 2011 te zien op verschillende Vlaamse locaties.
Van 3 mei tot en met 9 juni kan je deze tentoonstelling vrij bezichtigen in Amazone (Brussel).
Meer info over de tentoonstelling vindt u op de website van het IRCH.


Iedereen is alvast van harte welkom op de vernissage op woensdag 1 juni 2011 op 16u (gratis).
Gelieve voor 25 mei een seintje te geven als je er wil bijzijn via mieke@vzwzijn.be.

Project Eergerelateerd geweld - Ronde Tafel op 18 mei

De werking rond Eergerelateerd Geweld staat in België nog maar net in haar kinderschoenen. Lokale initiatieven trachten de problematiek wel in kaart te brengen, maar gecoördineerde kennis over of samenwerking rond Eergerelateerd Geweld blijft over het algemeen eerder beperkt.
Dit betekent dat het erg moeilijk is om een algemene aanpak te ontwikkelen en slachtoffers van Eergerelateerd Geweld te (h)erkennen en op te vangen. 

Om deze leemte op te vullen werkt vzw Zijn in 2011 aan een project rond Eergerelateerd Geweld. Hierbij worden er verschillende Ronde Tafels georganiseerd waar experts worden samengebracht met allochtone organisaties om te debatteren over de problematiek.
In januari 2011 vond reeds de eerste Ronde Tafel plaats te Leuven. Er werd gedebatteerd over de knelpunten en moeilijkheden die men tegenkomt wanneer men werkt rond Eergerelateerd Geweld. Hier werd al snel duidelijk dat er eerst een verheldering van de invulling van de concepten ‘eer’ en ‘eergerelateerd geweld’ noodzakelijk is voordat er verder kan gedacht worden over preventie, aanpak,…

Tijdens de volgende Ronde Tafel op 18 mei (9u30-12u30) willen we daarom a.d.h.v. praktijkvoorbeelden de discussie aangaan over de concrete invulling van de concepten ‘eer’ en ‘eergerelateerd geweld’ en de verschillen/gelijkenissen met andere vormen van geweld.
Deze Ronde Tafel gaat door in het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Na de Ronde Tafel bent u welkom op de receptie waar een hapje en een drankje wordt voorzien.

Meer info of inschrijven kan tot 13 mei 2011 via koen@vzwzijn.be.
 

VARIA

Filmtip 'Die Fremde'

Een film over Eergerelateerd geweld...

Filmtip 'Elle ne pleure pas, elle chante'

Een film over Incest...
 

Volle kracht vooruit!

Het sociaal-cultureel werk start deze maand de actie ‘Volle kracht vooruit’. We willen dat overheid en politiek na de zware besparingsrondes opnieuw investeren in sociaal kapitaal. Gezicht van het project is Showbizz Bart.
Met de actie geven we de steunpetitie voor de sector - ‘Warme samenleving? Koude leugen!’ - een tweede adem, onder de nieuwe, toekomstgerichte slogan ‘Volle kracht vooruit!’.
Doe mee met onze actie: teken de petitie! Surf hiervoor naar www.vollekracht.be.

Vrijwilligers gezocht

Ben je goed in het bedenken en organiseren van evenementen en activiteiten?
Dan kan je misschien meewerken aan onze verschillende acties en campagnes...
Ben je grafisch aangelegd of graag creatief bezig?
Dan kan je ons misschien helpen met het ontwerpen van affiches, flyers, brochures of ander beeldmateriaal...
Hou je van computers?
Dan kan je misschien een handje toesteken met onze websites...
Schrijf je graag en heb je een vlotte pen?
Dan is het opvolgen van de media en het schrijven van persartikels misschien wel iets voor jou...

Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die samen met het team van vzw Zijn hun schouders willen zetten onder de werking van de beweging en zich willen inzetten in de strijd tegen geweld binnen vertrouwensrelaties.

Met vriendelijke groet,
 
Het Zijn-team