05.06.2012

Week van de Integrale Veiligheid - Veilig en respectvol samenleven


INFO
  • 05 juni 2012
  • Vanaf 09:00
  • Brussels44Center, Passage 44, 1000 Brussels

Met de studiedag veilig en respectvol samenleven wenst onze Algemene Directie Veiligheid en
Preventie de preventieve benadering van gewelddadige radicalisering, eergerelateerd geweld
en geweld tegen holebi’s onder de loep te nemen. Hierbij wordt een ander licht geworpen op
de te nemen preventiemaatregelen tegen de drie onveiligheidsfenomenen door het zuiver
politionele en inlichtingengestuurde beleid op de achtergrond te plaatsen, maar te vertrekken
vanuit een proactief beleid waarbij de nadruk wordt gelegd op het versterken van de protectieve
factoren en waarin de rol van sociale partners wordt geschetst.
Nadat het kader is geschetst zullen de drie fenomenen worden toegelicht en worden gezocht
naar aangrijppunten waarop sociaal-preventieve initiatieven moeten worden geënt. Een open
paneldebat met experts vanuit de verschillende disciplines over de implicaties van een sociale
visie op preventie en over de grondvoorwaarden tot slagen van een preventiebenadering ter
bevordering van een veilige en respectvolle samenleving zal de dag afsluiten.
Doelgroep: Regionale overheidsdiensten (onderwijs, gelijke kansen, cultuur, welzijn, jeugd,
Binnenlands bestuur,…), lokale beambten en civiele organisaties (jeugdverenigingen, sportverenigingen,
straathoekwerkers, ngo’s…), academici.

Programma:

09u00 -09u30 Ontvangst
09u30 - 10u00 Welkomstwoord + kaderen en afbakenen van de sociale strategie.
Doelstelling van de studiedag.
Spreker: (Gunter Ceuppens, directeur Beleid Integrale Veiligheid/Lokale
Integrale Veiligheid. Algemene Directie Veiligheid en Preventie)
10u00 - 11u00 Preventie radicalisering: een overzicht vanuit de academische wereld over
radicaliseringsprocessen, de rol van sociale media en te trekken lessen voor
een preventiebeleid
Spreker: Nele Schils, onderzoeksgroep sociale veiligheidsanalyse, UGent
11u00 - 11u15 Koffiepauze
11u15 - 12u00 Fenomeenonderzoek naar Eergerelateerd Geweld. Spreker: Prof. dr. Gily Coene,
Vakgroep politieke wetenschappen, Faculteit economische, politieke en sociale
wetenschappen: vakgroep wijsbegeerte en
moraalwetenschappen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, VUB
12u00 -12u30 Visie van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen op een
preventiebeleid tegen eergerelateerd geweld
Spreker: Marijke Weewauters, Diensthoofd federaal steunpunt geweld op
vrouwen. Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.
12u30 - 13u00

Geweld tegen holebi’s

13u00 - 14u00 Middagpauze
14u00 - 15u15 Illustraties vanuit de praktijk
14u00 -14u20 Training van weerbaarheid bij jongeren
Spreker: Johan Hamers, Stafmedewerker- Coördinatiedienst ARKTOS VZW
14u20-14u40 Voorkomen van haat op het internet
Spreker: vertegenwoordiger van Federale Politie, cel antiterrorisme.
15u00-15u15 Koffiepauze
15u15-16u15 Paneldebat debat over preventiebeleid van de uiteengezette fenomenen
16u15-16u30

Conclusies uit het debat en toekomstperspectief

Deelnameprijs: 30 euro.
Locatie: Brussels44Center, Passage 44, 1000 Brussels - www.b44c.com
 

Inschrijven: via ons online inschrijvingsformulier tot uiterlijk 25 mei.